Partnerzy projektu Erasmus+ z wizytą w Szkole Podstawowej w Kunowej

   W drugim tygodniu lutego Szkoła Podstawowa w Kunowej była gospodarzem kolejnych działań edukacyjnych projektu Erasmus+ pt.  „English for SocialEntrepreneurship”. Były one poświęcone zagadnieniom finansowym przedsiębiorstw społecznych. Wzięli w nich przedstawiciele szkół partnerskich z Litwy, Włoch, Rumunii, Turcji i Hiszpanii.

   Szkoła we współpracy z licznymi instytucjami przygotowała bardzo bogaty i atrakcyjny program zajęć, zarówno tych zwiększających wiedzę i umiejętności w realizowanym temacie wizyty, jak również promujących naszą kulturę i region.

   Jeszcze przed rozpoczęciem wizyty przedstawiciele krajów partnerskich odwiedzili Muzeum Auschwitz-Birkenau były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady. Wizytę tą zorganizowano na życzenie władz szkół partnerskich, które chciały dać swoim uczniom możliwość zapoznania się z miejscem pamięci ofiar holokaustu.

   W pierwszym dniu zajęć uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy lokalnej, czyli wymagania prawne do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa o charakterze społecznym w zakresie dotyczącym ich planowanych przedsięwzięć. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kunowej przedstawili takie wymagania w odniesieniu do planowanej piekarni.

   W dalszej kolejności nauczyciele i uczniowie zaprezentowali swym gościom szkołę oraz uraczyli ich lokalnymi przysmakami i przekąskami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kunowej. Po poczęstunku udaliśmy się z gośćmi na wizytę u władz Gminy Skołyszyn. Poczuliśmy się niezwykle docenieni faktem, iż w spotkaniu uczestniczyli najważniejsi przedstawiciele władz gminy na czele z Panem Wójtem Bogusławem Kręciszem oraz zastępcą wójta Panem Pawłem Gutkowskim. Pan Wójt przedstawił gościom gminę i działania podejmowane w sferze edukacji i rozwoju szkół oraz projektów Erasmus+. Partnerzy mogli przedstawić swoje szkoły i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania

   Drugi dzień poświęcony był wizycie w Krakowie, gdzie jej uczestnicy mogli poznać z bliska to miasto i jego podstawowe walory dziedzictwa kulturowego i historycznego. Głównym jednak celem tego wyjazdu był udział w wizycie studyjnej i szkoleniu na temat finansów w przedsiębiorstwie społecznym przygotowanym przez Spółdzielnię Socjalną Równość w Krakowie.

   Podobne szkolenie i warsztaty przygotowała dla nas we środę Spółdzielnia Socjalna Radość z Jasła. Tym razem uczestnicy uzyskali praktyczne wskazówki odnośnie prowadzenia działalności spółdzielni o charakterze społecznym, poznali rzeczywiste koszty działalności i dochody takiej spółdzielni funkcjonującej w naszych lokalnych warunkach.  W ramach warsztatów dokonali szacunkowych wyliczeń kosztów stałych i zmiennych oraz spodziewanych dochodów dla nowo planowanego przedsięwzięcia.

  Popołudnie i wieczór tegoż dnia poświęcone było niezwykłym atrakcjom przygotowanym dla gości. Najpierw wzięli oni udział w warsztatach łuczniczych a następnie w kuligu konnym w Stadninie Koni Huculskich w Regietowie.

   W kolejnym dniu odbyliśmy wizytę w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Krośnie oraz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. W ZAZ poznaliśmy zasady działania takiego przedsiębiorstwa i warunków zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W Centrum Dziedzictwa Szkła natomiast uczestnicy mogli osobiście doświadczyć jak wygląda produkcja wyrobów artystycznych ze szkła oraz samodzielnie wykonać dekoracje różnych wyrobów.

   Piątek był ostatnim dniem działań edukacyjnych i jednocześnie dniem je podsumowującym. Uczniowie zaprezentowali swoje szacunkowe wyliczenia finansowe dla przedsięwzięcia społecznego, które dokonali w trakcie warsztatów zorganizowanych przez Spółdzielnię Socjalną Radość. W dalszej części zaprosiliśmy gości do odwiedzenia Muzeum Karpacka Troja w Trzcinicy, które również przygotowało dla uczestników warsztaty dekoracyjne z wykorzystaniem średniowiecznych symboli.

   Wieczorem wszyscy wzięliśmy udział w imprezie pożegnalnej połączonej z rozdaniem certyfikatów uczestnictwa, która odbyła się w Restauracji Różana w Skołyszynie. Były to również chwile, kiedy mogliśmy doświadczyć jak mocno nasi goście związali się ze swoimi gospodarzami i kolegami z innych krajów.

   W tym miejscu pragniemy złożyć nasze gorące podziękowania za bardzo miłe przyjęcie i wszelkie starania wszystkim rodzinom goszczącym. Nasi goście wyrażali bardzo pozytywne opinie o wszystkim, co ich tutaj czekało.

   Dziękujemy również Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Kunowej za przygotowanie wyśmienitych poczęstunków lokalnych.

   Szczególne podziękowanie kierujemy też do dyrekcji i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie za udostępnienie swoich pomieszczeń na działania edukacyjne, jakie podejmowaliśmy oraz za wymierną pomoc przy ich przeprowadzeniu.

   Dziękujemy władzom Gminy Skołyszyn za wsparcie i promocję działań naszego projektu.

    Dziękujemy również wszystkim nauczycielom, osobom i instytucjom bezpośrednio, czy pośrednio zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie działań w ramach tej wizyty.

Artur Gruszka – koordynator projektu Erasmus+

Może Ci się również spodoba