Wycieczka do Mysłowic

WYCIECZKA DO

CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA W MYSŁOWICACH

I SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE.

    W dniu 28 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej przez Zarząd OSP w Pustej Woli do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Wizyta w Centralnym Muzeum Pożarnictwa dostarczyła młodzieży wielu cennych informacji na temat początków funkcjonowania straży pożarnej (ogniowej) na ziemiach polskich i pozwoliła im wizualnie zaobserwować zmiany jakie zachodziły w technice pożarniczej w ciągu dwóch ostatnich wieków. W trakcie zwiedzania wystawy muzealnej uczniowie mogli zobaczyć m.in.: różnego typu sikawki konne i przenośne, unikatową pompę parową z końca XIX wieku, różne samochody gaśnicze służące strażakom na przestrzeni całego XX wieku, różnorodną armaturę wodną (łączniki, hydranty, smoki wodne, prądownice), sprzęt alarmowy i oświetleniowy oraz bogatą kolekcję mundurów i hełmów strażackich (paradnych i bojowych), przedstawiającą różne wzory umundurowania polskich i zagranicznych strażaków. Natomiast wizyta w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie była dla naszych uczniów niezapomnianym przeżyciem duchowym. Zwiedzanie dwupoziomowego kościoła, powstałego na tzw. Białych Morzach (sztucznie usypane wzgórze z odpadów poprzemysłowych z Zakładów Sodowych Solvay, w których podczas II wojny światowej pracował Karol Wojtyła), rozpoczęto od kościoła dolnego (Kościół Relikwii). W tej części sanktuarium nasi uczniowie mogli obejrzeć marmurowy ołtarz znajdujący się dokładnie pośrodku świątyni, w którym umieszczony został relikwiarz krwi św. Jana Pawła II oraz zobaczyć znajdujące się na ścianach obrazy przedstawiające pielgrzymki papieża do sanktuariów w Fatimie, Lourdes, Mariazell, Altötting, Częstochowie i Kalwarii Zebrzydowskiej. Następnie młodzież zwiedziła otaczające kościół dolny oratoria związane z kultem maryjnym (Maryi Matki Boskiej Piekarskiej, Maryi Matki Boskiej Ludźmierskiej, Matki Boskiej Laterańskiej, Św. Jadwigi Królowej) oraz kaplice (Kaplica św. Kingi, Kaplica Pojednania i Kaplica Kapłańska, w której znajduje się płyta z grobu Jana Pawła II). Z kolei zwiedzając kościół górny uczniowie mogli podziwiać piękną dekorację mozaikową pełną symboliki chrześcijańskiej, jak również zobaczyć kolejną relikwię – sutannę, którą papież nosił na sobie w czasie zamachu na jego życie w 1981 roku. Zwiedzanie kompleksu zabudowań Centrum św. Jana Pawła II zwieńczyło pamiątkowe zdjęcie na tle frontonu sanktuarium, na którym widnieje napis: NILITE TIMERE APERITE PORTAS CHRISTO (Nie lękajcie się!. Otwórzcie drzwi Chrystusowi).

Może Ci się również spodoba