Dokumenty

Procedury bezpieczeństwa  w okresie

 pandemii covid-19 na terenie

 Szkoły Podstawowej w Kunowej

Procedury bezpieczeństwa.

Załączniki:

Załącznik-nr-1-OŚWIADCZENIE-RODZICA

Załącznik-nr-2-DEKLARACJA-RODZICA

 


Procedury-zapewnienia-bezpiecznego-pobytu-uczniow-w-szkole

Regulamin-dowozu i odwozu uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Kunowej

Zarządzenie nr 13/2015 Dyrektora ZSP w Kunowej w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Zarządzenie nr 13