APEL DO RODZICÓW

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nie przysyłanie przeziębionych

i chorych dzieci do szkoły.

Proszę zwracać uwagę dzieciom, aby zachowywały szczególne bezpieczeństwo

w przestrzeganiu podstawowych zasad higieny osobistej, w tym częstego mycia rąk

z użyciem ciepłej wody i mydła.

Może Ci się również spodoba