Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły – mgr Mariola Krygowska

Zastępca dyrektora – mgr Bożena Zabrzeska