Kategoria: Rada rodziców

Informacja

  INFORMACJA!   Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje:   Od 22 marca do 11 kwietnia 2021 roku, zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Jednocześnie do 11 kwietnia br. przedłużone zostało...