Pedagog szkolny

DLA UCZNIA:

Potrzebujesz wsparcia, ponieważ:

 • znalazłeś się w trudnej sytuacji,
 • masz trudności w kontaktach z rówieśnikami,
 • często popadasz w konflikt z kolegami,
 • dotykają Cię niepowodzenia szkolne,
 • nie umiesz się efektywnie uczyć,
 • masz niskie poczucie własnej wartości,
 • masz problemy w domu,
 • nie umiesz radzić sobie ze złością,
 • masz problemy z używaniem środków psychoaktywnych,
 • nie umiesz skutecznie odmówić, gdy jesteś nakłaniany do złego,
 • chcesz poznać mocne strony swojej osobowości,
 • potrzebujesz porad dotyczących własnego rozwoju,
 • potrzebujesz porad dotyczących własnego rozwoju.

Zgłoś się do pedagoga szkolnego i skorzystaj z jego porad.

DLA RODZICÓW:

Wychowanie jest trudną sztuką, dlatego jeśli niepokoją Państwa:

 • problemy związany z rozwojem i wychowaniem własnych dzieci,
 • trudności z nawiązaniem poprawnego kontaktu z dzieckiem,
 • problemy związane z trudną sytuacją rodzinną,
 • problemy z właściwą organizacją i kontrolowaniem czasu wolnego dziecka,
 • kłopoty dziecka z nauką,
 • sygnały świadczące o sięganiu po środki psychoaktywne,
 • nagłe zmiany w zachowaniu dziecka,
 • trudności z kontrolowaniem emocji,
 • inne zachowania wymagające konsultacji i porady.

Pedagog szkolny oferuje swoją pomoc.

DLA NAUCZYCIELI:

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, pragniecie skonsultować lub podzielić się własnymi spostrzeżeniami szczególnie w zakresie:

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów,
 • określania i udzielania form pomocy psychologiczno – pedagogiczne,
 • podejmowania działań opiekuńczo – wychowawczych,
 • poradnictwa zawodowego,
 • organizowania pomocy materialnej.

Pedagog szkolny serdecznie zaprasza.