Ogłoszenie

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUNOWEJ INFORMUJMUJE RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUNOWEJ,

 ŻE DZIEŃ  14 PAŹDZIERNIKA 2019 R. JEST DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.

Może Ci się również spodoba