Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Kunowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto całej społeczności szkolnej: nauczycieli, pedagogów, pracowników obsługi i administracji szkoły, także uczniów i ich rodziców. Święto to, znane przede wszystkim pod nazwą Dzień Nauczyciela, obchodzone jest 14 października jako upamiętnienie powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

Komisja Edukacji Narodowej (pierwotna nazwa: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca) – była pierwszym w świecie ministerstwem oświaty i o wiele lat wyprzedziła podobne rozwiązania w innych państwach. Powołał ją Sejm Rozbiorowy na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

10 października 2019 r.  w naszej Szkole odbyła się uroczysta akademia, podczas której uczniowie wyrazili wdzięczność pracownikom oświaty za cierpliwość, zaangażowanie, troskę oraz serce, które każdego dnia ofiarują uczniom. W zaprezentowanym programie artystycznym młodzież pięknymi słowami wierszy i piosenek podziękowała nauczycielom za pracę oraz złożyła pracownikom szkoły  serdeczne życzenia. Do życzeń uczniów dołączyli rodzice, w których imieniu wystąpiła Przewodnicząca Rady Rodziców. 

Może Ci się również spodoba