Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kunowej informuje, że dni 
02.112018r, 30.04.2019, 02.05.2019r.
(piątek, wtorek, czwartek)

są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych wynikającymi
z Planu Pracy Szkoły w roku szk. 2018/2019.

Może Ci się również spodoba