„Za trud, Za serce – Dziękujemy”

Pod takim mottem 13 października 2022 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej.

W tym dniu  uczniowie zaprezentowali program artystyczny, na który złożyły się piękne wiersze, piosenki i nieco humoru. Przygotowana inscenizacja to  podziękowanie za zaangażowanie, przekazywaną wiedzę i trud włożony w kształtowanie serc i umysłów najmłodszych członków naszej społeczności. Piękne słowa wdzięczności uczniowie skierowali do wszystkich pracowników szkoły, a ich miłym uzupełnieniem były ofiarowane kwiaty.

Wyrazy szacunku oraz życzenia pomyślności i sukcesów w codziennej pracy złożyła także Pani Przewodnicząca Rady Rodziców – Edyta Bażyk.

Pani Dyrektor Dorota Dłuska podziękowała za życzenia oraz wręczyła Nagrody Dyrektora uhonorowanym pracownikom.

Może Ci się również spodoba