Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające dotyczące roku szkolnego 2019/2020 do Oddziału Przedszkolnego w Kunowej

1.Proszę do 22.02złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020

2.W dniach od 27.02 do 13.03 proszę o złożenie  kart zapisów dzieci
do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kryteria przyjęcia do oddziału przedszkolnego

We wszytych państwowych placówkach obowiązuje pięć odgórnych kryteriów ustawowych. Są one brane pod uwagę we wszystkich przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

  • dziecko z rodziny wielodzietnej,
  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej

3.W dniach14 i 15 .03 odbędzie się weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

4.W dniu 18.03 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5.W dniach 19.03 do 26.03 rodzice potwierdzają pisemnie wole przyjęcia
do przedszkola.

6.W dniu 28.03 komisja podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych do przedszkola .

7.Od decyzji komisji przysługuje odwołanie, które należy złożyć do dyrektora w dniach od 29.03 do 01.04

 

Mariola Krygowska

DEKLARACJA kontynuowania wychowania przedszkolnego

 

Może Ci się również spodoba