Pasowanie Pierwszoklasistów

„Witaj Szkoło”

      23 października w naszej szkole odbyło się ślubowanie uczniów klasy I S.P. W tych uroczystych chwilach towarzyszyli pierwszakom ich rodzice, nauczyciele oraz koleżanki, koledzy z samorządu uczniowskiego i młodszych klas. Podczas przedstawienia pt.,, Jak żółtodzioby stały się uczniami”, pierwszoklasiści udowodnili zgromadzonym, że już dużo wiedzą i umieją, i że zasługują na miano prawdziwych uczniów. Po złożeniu uroczystego ślubowania pani dyrektor Bożena Zabrzeska dokonała aktu pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Tradycyjnie uroczystość zakończyła się wspólnym świętowaniem, prezentami i poczęstunkiem.

Może Ci się również spodoba