Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kunowej informuje, że zapisy nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 rozpoczną się od dnia 27.01.2020 r. do dnia 28.02.2020 r.

   Karty zapisu dzieci do przedszkola można pobrać w sekretariacie SP, oraz na stronie internetowej link poniżej.

Pobierz tutaj

 

  Wypełnione karty należy składać wyłącznie w sekretariacie szkoły.

(Prosimy o czytelne i kompletne wypełnienie wszystkich danych)

   Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola w bieżącym roku szkolnym składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (do pobrania u wychowawców poszczególnych grup).

Może Ci się również spodoba