Ogłoszenie

W dniach 30.04 i 02.05. 2019 w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.Dni te były zaplanowane jako dni wolne w ramach godzin dyrektorskich. Jeśli jest konieczność  zapewnienia dzieciom opieki, proszę
o zgłoszenie do dyrektora szkoły.

Dni: 1 i 3  maja są dniami ustawowo wolnymi od pracy.

                                                                                  Mariola Krygowska

Może Ci się również spodoba