Projekt Colegiul National de Informatica Spiru Haret w Suceavie w Rumunii

Czym jest przedsiębiorczość społeczna? To pytanie było myślą przewodnią pierwszej mobilności edukacyjnej, realizowanej w ramach projektu Erasmus+ „English for Social Entrepreneurship”, w której wzięła udział młodzież Szkoły Podstawowej w Kunowej.  Została ona zrealizowana w szkole koordynującej projekt Colegiul National de Informatica Spiru Haret w Suceavie w Rumunii.

  Już w pierwszym dniu zajęć, po prezentacji szkoły goszczącej i szkół partnerskich, uczniowie wzięli udział w przykładowych lekcjach języka angielskiego wykorzystujących metodykę CLIL (Content and Language Integrated Learning), podczas których poznali pierwsze odpowiedzi na powyższe pytanie oraz otrzymali swoje zadania do wykonania w trakcie mobilności.

  Drugi dzień zajęć przyniósł już bardziej konkretne odpowiedzi i wprowadził wszystkich we właściwą tematykę przedsiębiorczości społecznej. Stało się to dzięki warsztatom świetnie przygotowanym przez Izbę Przemysłowo Handlową w Suceavie. Zajęcia mocno zaangażowały wszystkich uczestników i jednocześnie pozwoliły sprawdzić posiadaną już przez nich wiedzę i umiejętności oraz je usystematyzować.

  W trzecim dniu uczniowie wzięli udział w kolejnych warsztatach nt. przedsiębiorczości społecznej i pracując w międzynarodowych grupach przygotowywali prezentacje podsumowujące zdobytą wiedzę. Równolegle nauczyciele wzięli udział w debacie zorganizowanej przez szkołę goszczącą nt. znaczenia europejskich projektów edukacyjnych w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim. Była to niezwykła okazja do rozpowszechniania informacji o projektach dotychczas zrealizowanych przez wszystkie szkoły partnerskie oraz wymiany doświadczeń z koordynatorami z całego regionu Suceavy, jak również nawiązania nowych kontaktów i podjęcia planów realizacji nowych projektów w przyszłości.

  Następny dzień poświęcony był wycieczce edukacyjnej pokazującej lokalne trendy biznesowe w okolicach Suceavy oraz piękno tego regionu. Uczestnicy odwiedzili producentów obuwia; firmy Nicolis i Marelbo, jak również lokalne firmy rękodzielnicze. Wszystkich zachwyciła wizyta w Błękitnym Klasztorze w miejscowości Voroneț.

  Ostatni dzień był okazją do zaprezentowania efektów pracy z całego tygodnia. Po „doszlifowaniu” międzynarodowe zespoły pokazały swoje prezentacje dotyczące tego, czym dla nich jest przedsiębiorczość społeczna. Następnie przeprowadzono badania ewaluacyjne kończącej się mobilności. Wieczorem odbyła się impreza pożegnalna dla wszystkich uczestników połączona z rozdaniem certyfikatów uczestnictwa.

Może Ci się również spodoba