Klasa 7

Plan lekcji on-line 7 klasa


06.04-08.04.2020

Materiały do pobrania:

Geografia:

Geografia klasa 7 materiały nr 3


Historia:

Historia kl 7 materiały nr 3

 
Materiały do pobrania:

 

Plastyka:

klasa 7. Przyczyny i formy przemian w architekturze w pierwszej połowie XXw.


Język niemiecki:

kl. VII


Historia:

Historia kl 7 materiały nr 2


Geografia:

Geografia klasa 7 materiały nr 2


Informatyka:

Jak to się pisze

 


Język niemiecki:

kl7 – Podawanie czasu zegarowego:

ROZDZIAŁ 5.
SCHULE
LEKCJA 3. IST DAS EIN HANDY?


Matematyka:

Matematyka_zadania klasa VII

Matematyka kl. VII Przekształcanie wzorów 1

Matematyka kl. VII – Przekształcanie wzorów 2

Matematyka kl. VII – Powtórzenie wiadomości o równaniach.

 


Język angielski:

Strony i aplikacje:

https://www.macmillandictionary.com/language-games

https://www.macmillandictionary.com/language-games

https://www.listenaminute.com

https://engly.pl

https://quizlet.com.pl

https://kahoot.com

Link do strony rządowej, gdzie należy znaleźć swoją klasę, następnie język angielski i wykonać ćwiczenia, które są tam zamieszczone.

Proszę regularnie sprawdzać, gdyż materiały są sukcesywnie dodawane

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje


Historia:

Historia klasa 7 materiały

Proszę opracować poniższe tematy i uzupełnić Kartę Pracy [po kliknięciu na dany temat]

SKUTKI CYWILIZACYJNE i KULTUROWE WIELKIEJ WOJNY

ZWIĄZEK SOWIECKI POD WŁADZĄ STALINA


Geografia:

Geografia klasa 7 materiały

Proszę opracować poniższe tematy i uzupełnić Kartę Pracy [po kliknięciu na dany temat]

POWODZIE I OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

WARUNKI ROZWOJU GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ


Język polski:

Zadania na tydzień od 16 do 21 III

  1. Wszyscy zapoznali się z lekturą J. Słowacki „Balladyna”
  2. Do końca tygodnia proszę przesłać na grupę na WhatsApp’ie opowiadanie, które pisaliśmy w grupach (zdjęcie)
  3. Wszyscy uczniowie kl. VII proszeni są o dołączenie do grupy i komunikowanie się z nauczycielem w ten sposób.
  4. Systematycznie będę dodawać zadania i ćwiczenia do wykonania.

Biologia:

Plik do pobrania:

Bio_SP_Kl_7_Sprawdz_do_dz_04_wer_C


Wychowanie fizyczne:

WF online w domu – ćwiczenia


Chemia:

Witam

Ch1VII P,K 19 III 20

 


Fizyka:

Nowe tematy: Fizyka kl. VII – Spadek swobodny ciał.

Fizyka kl VII – Druga zasada dynamiki Newtona.


Doradztwo zawodowe:

Doradztwo zawodowe