Klasa 3

Zajęcia komputerowe: 23 kwietnia 2020

Edytor tekstu. Przypomnienie.


Zajęcia komputerowe: 16 kwietnia 2020

Edytor grafiki. Obróć.

 
Nowy tydzień: 30.03-03.04.20202

Zajęcia będą prowadzone za pomocą Messengera (czat grupowy,  wideokonferencja) w oparciu o podręczniki Szkolni Przyjaciele klasa III.


Pobierz plik;kliknij poniżej

Kl 3 tematy

Zajęcia komputerowe:

Edytor grafiki. Przerzuć w pionie. Przerzuć w poziomie.


Język angielski:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org.<!–more–


Pracujemy w domu:

dalsze tematy:

Pobierz plik: 26.03.2020 Klasa 3 Dalsze zadania

Pobierz plik: 25.03.2020  Klasa 3. Dalsze zadania 

Edukacja polonistyczna

23.03.2020

Temat:  Klasowy pokaz mody

Powtórzenie materiału

Ćwiczenia Wykonaj zadania dotyczące tego tematu od 1  do 6.

Zdanie z zad.3 przepisz do zeszytu.

Powtórz odmianę czasownika w czasie przeszłym.


Temat: Tkaniny naturalne i sztuczne

Podręcznik czytanka pt. ,,Moda”. Przeczytaj  ze zrozumieniem i odpowiedz na pytania umieszczone pod tekstem.

Ćwiczenia Wykonaj zadania 1,2,3,4,5,6 7,8,9i 10.

Temat: Jak mnie widza…

Podręcznik str. 119 Przeczytaj czytankę pt. ,,Jak mnie widzą…”  Naucz się ładnie czytać.

Ćwiczenia na podstawie czytanki napisz odpowiedzi do zad. 1,2 ,3 i 4.

Wypowiedź Cesi, Antka i Sary przepisz do zeszytu.


Edukacja matematyczna

23.03.2020

Temat: Poznaję liczby czterocyfrowe.

Podręcznik str.51 Wykonaj zadania od 1 do 3 . Zadanie 3 zapisz w zeszycie.

Ćwiczenia str. 45  Wykonaj zadania od  do 5.

Zadanie 4 napisz w zeszycie.


Temat : Powtarzam

Podręcznik  str. 24  Jeśli potrafisz wykonaj  zadania na tej stronie. Powtórz wiadomości z zakresu mierzenia,  ważenia i wartości pieniężnych.

Wykonaj zadania w ćwiczeniach na str.24

Temat: Poznaje liczby czterocyfrowe

Wykonaj zadania dotyczące tego tematu z podręcznika  i  zad 2 i 5 zapisz w zeszycie.

Wykonaj również zadania w ćwiczeniach dotyczące tego tematu.

 


Edukacja polonistyczna

Proszę uczniów klasy 3 o wykonanie 2 tematów lekcyjnych . Przesyłam zadania na 2 dni.

Temat:  Stroje dawniej i dziś

 Podręcznik Tekst z pamiętnika  ze str. 88

Ćwiczenia str.        80 i 81

Zad. 1 i 2 praca z tekstem z pamiętnika ze str. 88

Zad .3 Pokoloruj wyrazy bliskoznaczne do słowa modny.

Wybierz 2 wyrazy i napisz z nimi zdania w zeszycie.

Zad .4 Uzupełnij zdania według wzoru wyrazami z ramki.

Zad. 5 Przeczytaj dialog. Wybierz jedną parę wyrazów i napisz 2 zdania z tymi wyrazami.

 

Temat: Jak się ubierać , a nie przebierać

Czytanka z podręcznika str.90 pt. ,,Gust ”i str. 91 wiersz pt. „Gadki szmatki”

Naucz się ładnie czytać wyżej wymienione teksty.

Ćwiczenia str.117.

Zad. 1 i 2 Czytanie ze zrozumieniem praca z tekstem opowiadania pt. „Gust”

Zad.3 Połącz w pary związki frazeologiczne z objaśnieniami i z jednym z nich napisz zdanie w zeszycie.

Zad. 4 Przepisz wiersza ze str.91 zdania wypowiedziane przez koszule i wykonaj polecenia pod zadaniem.

Zad.5 Dopisz rymujące się wyrazy. Napisz zeszycie rymowankę.

Zad.6 Napisz w zeszycie kilka zdań o tym ,jak należy dbać o ubrania. Możesz skorzystać z wyrazów w ramce.

Edukacja matematyczna

Temat : Wykonuję obliczenia  zegarowe

Zapisz w zeszycie

Kwadrans to 15 minut

1 godzina to= 4 kwadranse

Wykonaj zadania z podręcznika ze str. 45 od 1 do 4.

Zad. 5 zapisz w zeszycie

Ćwiczenia

Na str.37 wykonaj zadania od 1 do 5 i  na str.38 zad.6 i 7 i 40


Zajęcia komputerowe:

Pobierz pliki:

Edytor grafiki Paint narzedzie krzywa