Miesięczne Archiwum: Maj 2020

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Maj – rocznica pięknych serc! Maj – rocznica wielkich myśli, Tym, co dawno przeminęli, Hołd składają, ci co przeszli. Choć przeminął dawno wiek, Dawne hasła się zmieniły, Orzeł począł nowy bieg, Lecz z przeszłości czerpał...